1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy BCT.pl (zwany dalej „sklepem BCT”) obsługiwany jest przez firmę BCT Sp. z o.o. (zwaną dalej umownie „BCT”), z siedzibą przy ulicy Kaliska 2B, 85-602 Bydgoszcz. Firma BCT zarejestrowana jest pod numerami NIP: 554-03-07-785

 

2. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW ORAZ REALIZACJI, WYSYŁKI I DOSTAWY ZAMÓWIEŃ

2.1. BCT prowadzi sprzedaż produktów za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.bct.pl.

2.2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu (wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów) oraz jego potwierdzenie zgodnie z pkt. 2.21. regulaminu.

2.3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu BCT nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Umowa kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Klienta na liście przewozowym przesyłki.

2.4. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą telefoniczną lub e-mailową przez BCT.

2.5. Składając zamówienie w sklepie BCT Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez Kupującego postanowień Regulaminu, BCT jest uprawnione do unieważnienia złożonego zamówienia.

2.6. Sklep BCT przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku.

2.7. Sklep BCT akceptuje następujące formy płatności:

a). bankowy przelew elektroniczny;

b). pobranie;

c). płatność kartą płatniczą w siedzibie BCT;

d). płatność gotówką w siedzibie BCT.

2.8. Firma BCT Sp. z o.o. prowadząca sklep BCT, wystawi dokument sprzedaży – fakturę VAT lub paragon fiskalny.

2.9. Zamówienia wysyłane będą po uprzednim zarejestrowaniu płatności na rachunku bankowym firmy BCT Sp. z o.o. bądź po wniesieniu płatności w siedzibie BCT (nie dotyczy to wysyłki za pobraniem).

2.10. BCT zastrzega sobie prawo zażądania wniesienia opłaty z góry za każde realizowane zamówienie.

2.11. BCT zastrzega sobie prawo odrzucenia zamówienia w przypadku błędnie lub częściowo wprowadzonych danych koniecznych do realizacji zamówienia.

2.12. BCT zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w następujących sytuacjach:

a). zamawiany towar nie jest dostępny u dostawcy;

b). cena zamawianego produktu, z przyczyn niezależnych od sklepu BCT, uległa zmianie przed potwierdzeniem zamówienia przez pracownika sklepu, opisanym w pkt. 2.21. niniejszego regulaminu;

c). Kupujący nie uregulował płatności za swoje poprzednie zamówienia.

2.13. Kupujący może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia lub je anulować, ale tylko do chwili potwierdzenia zamówienia (punkt 2.21.) i tylko za zgodą pracownika sklepu.

2.14. Wszystkie ceny podawane w sklepie BCT są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. BCT zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały potwierdzone zgodnie z pkt. 2.21. niniejszego Regulaminu.

2.15. Zespół sklepu BCT dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne produktów prezentowanych na stronach były zgodne z rzeczywistością. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy w podanych parametrach i właściwościach towaru bądź nagłą ich zmianę przez producenta. W każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na stronach internetowych sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty otrzymania produktu (-ów) ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

2.16. Mimo dołożenia wszelkich starań BCT nie gwarantuje, że publikowane dane dotyczące opisów technicznych produktów oraz zdjęcia nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ewentualne błędy nie mogą być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy przed zakupem o kontakt z Działem Obsługi Klienta na adres: sklep@bct.novaplanet.pl lub pod nr telefonu 22 397 48 80.

2.17. Zamówione towary mogą być odebrane osobiście w siedzibie BCT po zaznaczeniu odpowiedniej opcji lub dodaniu notatki przy zamawianiu, ewentualnie uzgodnieniu tego z BCT w inny sposób.

2.18. W pozostałych przypadkach towary wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej FedEx Express. Wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminach firmy kurierskiej FedEx Express.

2.19. Koszt wysyłki produktów wyszczególniony jest na stronach http://www.bct.novaplanet.pl w trakcie składania zamówienia.

2.20. BCT zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 48 godzin (dotyczy dni roboczych) od momentu złożenia przez Kupującego zamówienia na stronach sklepu BCT. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w terminie 48 godzin licząc od zakończenia pierwszego dnia roboczego po dacie, w której zamówienie zostało złożone.

2.21. Mimo dołożenia wszelkich starań odnośnie prezentowanej oferty (dostępność, ceny), BCT zastrzega sobie prawo do realizacji oraz wysyłki produktów tylko dla zamówień potwierdzonych przez pracownika sklepu BCT. Potwierdzenie zamówienia polega na:

a). sprawdzeniu dostępności oraz cen produktu u dostawcy (-ów) sklepu. Tym samym, BCT zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku zamawianego produktu bądź zmiany ceny u dostawcy z przyczyn niezależnych od BCT (z zastrzeżeniem opisanym w pkt. 2.16. niniejszego regulaminu). O każdym z powyższych faktów Kupujący będzie niezwłocznie powiadomiony drogą telefoniczną lub e-mailową;

b). telefonicznym lub e-mailowym potwierdzeniu realizacji i wysyłki zamówienia przez pracownika BCT. Takie zamówienie zmienia wówczas status z „przyjętego” na „w trakcie realizacji”. Po odbiorze prze firmę kurierską przesyłki ze sklepu BCT, zamówienie zyskuje status „wysłanego”.

2.22. W przypadku, gdy została uregulowana płatność za złożone zamówienie (płatność z góry przelewem, gotówką, kartą płatniczą), a z przyczyn niezależnych od sklepu zamawiany towar nie jest dostępny u dostawcy bądź jego cena uległa zmianie, BCT niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego oraz zwróci nadpłaconą kwotę na wskazane konto w terminie do 3 dni roboczych. W przypadku, gdy została uregulowana płatność za złożone zamówienie (płatność z góry przelewem, gotówką, kartą płatniczą), a zostanie ono przed potwierdzeniem opisanym w pkt. 2.21. odwołane lub zmodyfikowane, BCT zwróci nadpłaconą kwotę na wskazane konto w terminie do 3 dni roboczych.

2.23. Po potwierdzeniu zamówienia przez pracownika sklepu (pkt. 2.21.) nie można go już modyfikować.

2.24. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 14 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia (pkt. 2.22.) w zależności od dostępności towaru. BCT zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Kupującego o ewentualnych opóźnieniach w dostawie.

 

3. REKLAMACJE I GWARANCJE

3.1. Kupujący w momencie odbioru przesyłki, zobowiązany jest do sprawdzenia jej pod kątem zgodności z zamówieniem. Potwierdzając odbiór, Kupujący uzyskuje prawo własności towaru oraz ponosi wszelkie ryzyko związane z jego posiadaniem i użytkowaniem.

3.2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności kuriera i potwierdzonego przez niego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy odmówić jej przyjęcia oraz spisać odpowiedni protokół uszkodzenia. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Odbiorca przesyłki, który zauważył jej uszkodzenie po odjeździe Kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania protokołu uszkodzenia. Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę oraz bez fabrycznego opakowania reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu.

3.3. Każdy Kupujący powinien zgłosić reklamację e-mailem na adres sklep@bct.novaplanet.pl, osobiście lub telefonicznie.

3.4. Ze względu na specyficzny charakter produktów sprzedawanych w sklepie BCT każda reklamacja rozpatrywana będzie indywidualnie.

3.5. BCT zastrzega sobie prawo do ustosunkowania się do żądań klienta w terminie 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru.

3.6. Wysyłka reklamowanego produktu odbywa się na koszt Kupującego i nie podlega zwrotowi. Kupujący jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia przesyłki. Za ewentualne usterki powstałe podczas transportu odpowiada Kupujący. Usterki te nie podlegają roszczeniom reklamacyjnym.

3.7. Wysyłka zwrotna naprawionego towaru odbywa się na koszt BCT.

 

4. ZWROT I WYMIANA ZAKUPIONYCH TOWARÓW

4.1. BCT dokłada wszelkich starań, aby produkty sprzedawane za pośrednictwem jej sklepu internetowego były najwyższej jakości. W przypadku konieczności zwrotu lub wymiany któregoś z towarów Kupujący może odesłać zakupione towary w ciągu 10 dni od ich otrzymania. Nieotwarte i nieużywane towary powinny zostać zwrócone w oryginalnym opakowaniu do BCT Ze względu na wymagania dotyczące higieny, BCT nie będzie przyjmowała zwrotów towarów, których opakowanie zostało naruszone lub otwarte.

4.2. Jako Kupujący przyjmujesz do wiadomości, że przechowywanie produktów Xtreme Lashes® - a w szczególności klejów - w podwyższonej temperaturze (w przypadku klejów – poza lodówką), może prowadzić do zmian w strukturze tych produktów i spowodować, że nie będą nadawały się do użytku.

4.3. Przesyłka realizowana jest na koszt Kupującego. Przesyłka powinna być dobrze zabezpieczona, aby nie doszło do jej uszkodzenia podczas transportu. Za wszelkie uszkodzenia produktów i ich opakowania powstałe podczas transportu odpowiedzialność ponosi Kupujący. Tym samym odmawiamy prawa do zwrotu towaru uszkodzonego (lub z uszkodzonym opakowaniem, uniemożliwiającym dalszą odsprzedaż towaru). Towar uszkodzony podczas transportu zostanie zwrócony do Kupującego na jego koszt.

4.4. Nie odbieramy przesyłek za pobraniem.

4.5. Do zwracanego towaru należy dołączyć paragon lub fakturę.

4.6. Jeśli wszystkie wyżej wymienione warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy) nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez BCT zwróconego towarupoprzez uznanie rachunku karty płatniczej użytej we wcześniejszej transakcji zakupu tego towaru lub poprzez wykonanie przelewu przez BCT na wskazane przez Kupującego konto, jeśli wcześniejsza zapłata za towar nastąpiła gotówkowo lub za pomocą przelewu.

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu sklepu BCT.

5.2. BCT zastrzega sobie prawo do:

a). zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia;

b). wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego BCT;

c). wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego BCT;

d). wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie i w zawartych w nim warunkach sprzedaży;

e). zablokowania lub całkowitego usunięcia Kupującego z grona zarejestrowanych użytkowników sklepu internetowego BCT.

5.3. Wypełnienie formularza z danymi Kupującego bądź podanie ich pracownikowi BCT w inny sposób równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Kupujący ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: sklep@xtremelashes.pl. BCT zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych".

5.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie artykuły kodeksu cywilnego.